حضور گیلان پلاست در دهمین نمایشگاه ایران پلاست.

شرکت تولیدی ـ بازرگانی گیلانه، در دهمین نمایشگاه ایران پلاست (۲۵الی ۲۹ فروردین ۱۳۹۵) پذیرای همکاران و بازدیدکنندگان محترم می باشد .غرفه شرکت در سالن ۳۱A (میلاد) ،غرفه ۳۵ است .ساعات بازدید ۱۰صبح الی ۱۸ .

برچسب ها :