تولیدکننده ظروف یکبار مصرف

3         4

شرکت تاک واریان تولید کننده ظروف یکبار مصرف شامل لانچ بلند و کوتاه، فوکری بلندوکوتاه، دلی بلند و کوتاه دوپرسی بلند سفید و شفاف، دیس بلند سفید و شفاف..

برچسب ها :