حضور گیلان پلاست در دهمین نمایشگاه ایران پلاست.

شرکت تولیدی ـ بازرگانی گیلانه، در دهمین نمایشگاه ایران پلاست (۲۵الی ۲۹ فروردین ۱۳۹۵) پذیرای همکاران و بازدیدکنندگان محترم می باشد .غرفه شرکت در سالن ۳۱A (میلاد) ،غرفه ۳۵ است

غرفه گیلان پلاست در نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست.

                                 پست مرتبطی وجود ندارد

محصول جدید گیلان پلاست وارد بازار میشود.

                                   شرکت تولیدی – بازرگانی گیلان پلاست، محصول جدیدی با نام کیسه زباله لندنی